Kontaktujte nás!

Ak čelíte právnym otázkam alebo potrebujete profesionálnu právnu pomoc, ste na správnom mieste. Sme tu, aby sme vám poskytli kvalifikované poradenstvo a podporu, ktorú potrebujete. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov a my sa vám ozveme čo najskôr s riešením, ktoré bude šité na mieru Vašim potrebám.

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD.

Nájdete nás na týchto adresách:

Radi Vás privítame v Bratislave na Štefanovičovej ulici 18 a v Ilave na Sládkovičovej ulici 26. Pokiaľ budete mať záujem o poskytnutie právnych služieb, odporúčame Vám kontaktovať advokáta vopred, s ktorým si dohodnete presný termín stretnutia a ďalšie podmienky.

Právne poradenstvo poskytujeme aj vo forme telefonického rozhovoru alebo e-mailom za vopred stanovený poplatok. Ceny za poskytnuté právne služby sú účtované advokátskou kanceláriou individuálne podľa zložitosti prípadu a vopred po dohode s klientom.

Za účelom osobného stretnutia alebo poradenstva cez telefón nás prosím vopred kontaktujte. 

Kontaktný formulár

Právne služby je možné poskytnúť aj prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky, preto sme otvorení všetkým možnostiam. 

Prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie poskytujeme na základe požiadaviek klientov vypracovanie podaní, návrhov, žiadostí, zmlúv, zabezpečujeme kontrolu zmlúv, poskytujeme právne poradenstvo, analýzy, stanoviská a ostatné služby, ktoré si nie vždy vyžadujú osobné stretnutie.

Cenník

Odmenu advokáta za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“).

Podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Advokátska kancelária si môže dohodnúť s klientom niektorý z nasledovných spôsobov odmenu za poskytnutie právnych služieb:

Hodinová odmena:

Určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena:

Stanovuje sa ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci.

Kombinovaná odmena:

Je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.

Tarifná odmena:

V prípade, že sa klient s advokátom nedohodnú inak, postupuje sa priamo podľa počtu úkonov a hodnoty veci v danom konaní pričom výpočtovou jednotkou pre určenie odmeny advokáta je tzv. základná sadzba tarifnej odmeny.

Podielová odmena:

Ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

Na prvom stretnutí s klientom si advokát  dohodne s klientom ďalší postup pri jeho právnom zastúpení aj čo sa týka spôsobu vyplácania odmeny advokátovi. Všetko je o dohode, teda pokiaľ nebude mať potenciálny klient záujem o právne zastúpenie, okrem prvej konzultácie nebude musieť  advokátskej kancelárii nič viac zaplatiť.

Advokátska kancelária pristupuje k prípadom svojich klientov individuálne, keďže každý jeden je jedinečný, preto je potrebné si výšku poplatkov vopred dohodnúť. Advokát po tom, ako mu klient na prvom stretnutí prezentuje svoj prípad, vie zhodnotiť možnosti a približný počet úkonov, ktoré pre klienta bude musieť vykonať, teda najrozumnejšie je porozprávať sa o finančných možnostiach klienta už na prvom stretnutí.